chileviner.com
  óóóóóReportage vecka 29óóóóó  
 

Rekordskörd i Chile - en annalkande katastrof eller bara en tillfällig ökning?

Vinskörden i Chile år 2003 är nu avslutad och man börjar kunna summera resultatet. Till allmän bestörtning har det visat sig att den totala volymen av producerat vin ökat från 570 miljoner liter år 2002 till 800 miljoner liter i år. En ökning med 230 miljoner liter eller med inte mindre än 40 %. Är man månne på väg mot samma katastrofala överproduktion som skett vid några tidigare tillfällen i Chiles historia, med dramatiskt sänkt lönsamhet och konkurser som följd?

Det som oroar producenterna och vinbranschen är naturligtvis hur man skall få avsättning för den stora volymen utan att priserna går i botten. Konsumenterna över hela världen välkomnar i och för sig lägre priser, men frågar sig förstås om den ökade produktionen per hektar även gäller för de bästa vinerna, med sämre kvalitet som följd. Den totala arealen vingårdar har bara ökat från 103.000 till 110.000 hektar mellan de båda åren, så det är uppenbart att produktionsökningen beror på större avkastning per hektar och inte på ökade odlingsarealer. Grovt räknat har avkastningen i genomsnitt ökat från 55 hl/ha år 2002 till 75 hl/ha år 2003. En svindlande ökning som inte precis för tankarna till den satsning på bättre kvalitet för att höja de chilenska vinernas anseende, som branschen säger sig satsa på.

Vad beror då volymökningen på? Tja, alla som upplevde det mycket långa och blöta vinterhalvåret 2002 i Chile inser att vinplantorna måste ha fått en mycket bra start, även om blomning och fruktsättning blev sen. Det regnade i de viktigaste vinregionerna så sent som i december, när det är mycket ovanligt att det kommer något regn efter mitten av oktober månad. Från jul fram till mitten av februari var det extremt varmt, med fler soltimmar än på många år och under skörden kom det praktiskt taget inget regn. Dessa ideala förutsättningar för utveckling och mognad av druvorna har resulterat i den enorma volymen vin.

Framstående oenologer i Chile, såsom Brett Jackson på Viña Valdivieso, brukar säga att vinplantorna måste avlägsnas från grundvattnet i mycket större omfattning i Chile för att vinerna över lag skall bli av bättre kvalitet. Den här säsongen har vinplantorna inte haft några problem med att nå grundvattnet i alla vingårdar med plan och måttligt genomsläpplig mark. Då har den enda möjligheten att höja kvaliteten varit att offra en stor del av de bildade druvklasarna, för att återstoden skall ge vin med hög koncentration och fyllighet. Ofta är denna åtgärd inte tillräcklig, eftersom druvorna på de kvarvarande klasarna blir alltför stora och saftiga när tillväxtbetingelserna är mycket gynnsamma.

De senaste åren har allt större arealer av nya vingårdar planterats på sluttningar och försetts med droppbevattning. Då är grundvattnet utom räckhåll för plantorna och man kan ge varje planta exakt den mängd vatten som behövs för att druvorna skall utvecklas optimalt. När det regnar sent på våren sätts en del av denna möjlighet till exakt styrning av tillväxten ur spel. Droppbevattningen ökar i alla fall chansen att få druvor av högsta kvalitet. Men det är ett dyrt sätt att bevattna vingårdar och det används i första hand för viner i de högre prisnivåerna.

Det vi kan vänta oss av de chilenska vinerna årgång 2003 är sålunda:

1. En mycket stor volym bulkviner på världsmarknaden med normal kvalitet och låga priser. Viner med nya och gamla fantasinamn och med Chile som ursprungsbeteckning kommer att säljas till lägre priser än hittills, på flaska och i Bag-in-Box.

2. Viner med producentens namn på etiketten i prisläge 55 - 95 kr i Sverige kommer att ha ungefär samma kvalitet som hittills, men den förväntade kvalitetshöjningen av vinerna i prisläge 100 - 150 kr kommer nog inte att uppfyllas i den grad man hoppats på.

3. Flera producenter kommer att presentera mycket högklassiga viner i intervallet 150 - 500 kr.

En ljuspunkt är att många vita viner kan bli mycket bra, eftersom antalet timmar med en temperatur lägre än 12º C var större än vanligt under perioden november 2002 till mars 2003. I första hand Sauvignon Blanc och Chardonnay har skördats mindre mogna än tidigare år, vilket kan ge friska och aromatiska viner med god syra.

Ovanstående är en mycket generaliserad beskrivning av vad vi kan vänta av de chilenska vinerna årgång 2003. Naturligtvis kommer vi att träffa på enskilda höjdarviner i alla prisklasser och chileviner skall under det kommande året ägna sig åt att hitta och lyfta fram dessa viner.